Mensen met aandacht voor mensen 

Dat is waar Triade Vitree voor staat. Individuen van jong tot oud die allerlei mogelijkheden hebben, maar ook bepaalde beperkingen. Bij Triade Vitree laten we ons niet tegenhouden door deze beperkingen, maar richten we ons op wat wél kan. Hierbij werken we met onderstaande uitgangspunten.

Ieder mens is uniek

Wij geloven dat ieder mens uniek is. Dit geldt niet alleen voor de mensen aan wie wij zorg en ondersteuning bieden, maar ook voor onze medewerkers. Verschillen mogen er zijn; ze zijn een verrijking voor onze samenleving.

De cliënt staat centraal

In ons werk stellen wij onze cliënt en zijn wensen en behoeften centraal. We streven ernaar dat onze cliënten hun levens zoveel mogelijk zelf, naar vermogen, vormgeven. Wij zetten onze cliënten in hun kracht, spreken hun capaciteiten aan en versterken hun ontwikkeling. Zo groeien ze in zelfredzaamheid en onafhankelijkheid. 

Het gewone leven is leidend

We begeleiden onze cliënten in een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven, passend bij hun mogelijkheden: tussen vertrouwde mensen wonen, naar school gaan, een opleiding volgen en passend werk of dagbesteding. Voor kinderen en jongeren betekent dit dat ze veilig kunnen opgroeien, op een plek waar ze zich thuis voelen. Wij bieden dan ook het liefst hulp op maat in de thuissituatie, maar als het nodig is kan een pleeggezin een vervangend thuis bieden. Als de situatie hierom vraagt wordt een jonge cliënt - zo kort mogelijk - in een behandelgroep opgenomen. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek streven we naar volwaardige deelname aan de maatschappij, met een zinvolle dagbesteding waarbij hun mogelijkheden het best tot hun recht komen.

Samen bereiken we meer

Wat we doen, doen we samen met de cliënt, maar ook met hun familie en omgeving. De samenwerking met jeugdigen, volwassenen en familie is voor ons van groot belang om zo goed mogelijk te kunnen behandelen en de eigen regie van de cliënt te vergroten. Het spreekt voor zich dat we veel belang hechten aan ieders feedback, zodat we onze zorgverlening kunnen blijven verbeteren. Ook werkt Triade Vitree actief samen met gemeenten, werkgevers en andere zorgaanbieders. Zo nemen we actief deel aan lokale netwerken met huisartsen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en bedrijven. Waarom? Samen hebben we meer kennis, meer draagvlak en dus meer mogelijkheden. Dat maakt dat we onze cliënten en hun omgeving betere ondersteuning kunnen bieden op allerlei vlakken.

Staat jouw ideale baan er niet tussen? 

Meld je aan voor een JobAlert en ontvang leuke vacatures in je inbox