Gezinshuisouder zijn, wat betekent dat?

"Als gezinshuisouder ben je onderdeel van het professionele netwerk rondom een kind. Je hebt een belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren. Je moet kunnen observeren, rapporteren en snel schakelen om te zorgen dat kinderen de beste hulp en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. In het gezinshuis helpen we kinderen opgroeien tot zelfstandigheid zodat ze later op eigen benen te kunnen staan. Als je dit voor een kind mag betekenen, dan heb je toch het mooiste werk van de wereld."

Suzanne - gezinshuisouder

Daar doen we het voor!

Als afdeling binnen Triade Vitree zetten we ons samen met professionele gezinshuisouders in voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Samen zetten we ons in, om voor ieder kind, iedere jongere die bij ons wordt aangemeld, een zo passend mogelijk gezin te vinden. Ieder kind is anders. Elk heeft een eigen unieke achtergrond.

Voor kinderen en jongeren die meer hulp en begeleiding nodig hebben dan een gemiddeld pleeggezin kan bieden, is een gezinshuis vaak de beste plek om op te groeien. Om voor al die verschillende kinderen en jongeren de best passende gezinssituatie te kunnen bieden is een diversiteit aan gezinshuisouders nodig.

Dit doe je als gezinshuisouder

Als gezinshuisouder woon je als professionele opvoeder, met of zonder eigen kinderen, samen met 2 tot 6 kinderen/jongeren voor wie jij zorgdraagt.

Je werkt in een ‘zo thuis mogelijke situatie’ aan de verbetering van het welbevinden van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden. Je biedt structuur en je kunt je verplaatsen in hun belevingswereld. Je volgt de ontwikkeling en stimuleert kinderen en jongeren in hun ontwikkeling aan de hand van gerichte doelen, die zijn opgesteld in het hulpverleningsplan.

Triade Vitree werkt binnen de gezinshuizen onder andere met de methodiek Gezin Centraal. Dit betekent dat je samenwerkt met het eigen netwerk van het kind, dat je systemisch kan kijken en daarbij ook nauw contact onderhoudt met het eigen netwerk van kinderen en met scholen. Je gaat uit van de eigen kracht van kinderen en jongeren, en van hun gezin van herkomst. Je denkt in oplossingen en in gewenste situaties. 

Bij Triade Vitree werken we daarnaast met de Schemagerichte Benadering. Dat is een behandelprogramma voor cliënten gebaseerd op de schematherapie. Het helpt cliënten om hun eigen en andermans gedrag goed te begrijpen.

Aan ieder kind/iedere jongere is een ambulant hulpverlener gekoppeld, die jou ondersteunt bij het hulpverleningsproces. De ambulant hulpverlener heeft een neutrale rol in het hulpverleningsproces en zal zich zoveel mogelijk richten op het vergroten van de draagkracht en opvoedvaardigheden van ouders/opvoeders. Met de ouders/opvoeder en de ambulant hulpverlener werk je nauw samen. Daarnaast ontvang je ondersteuning en coaching van een ambulant hulpverlener en gedragsdeskundige die verbonden zijn aan het gezinshuis.