Totaal aantal cliënten

We hebben cliënten in jeugd- en gehandicaptenzorg. 


In de diagram zie je jeugdzorg als Vitree en de gehandicaptenzorg als Triade.


Medewerkers Triade Vitree

We hebben in totaal 1876 medewerkers. 

In de afbeelding zijn deze uitgesplitst in Triade (gehandicaptenzorg), Vitree (jeugdhulp) en onze vrijwilligers. 

Locaties

We hebben vele woon- en behandellocaties waar we onze jeugd en volwassen cliënten zorg geven.


Verdeling van cijfers jeugdhulp

Hulp aan kinderen doen we op de gebieden 'complexe scheidingen', 24-uurszorg', 'pleegzorg en gezinshuizen', 'ambulante hulp', 'crisishulp' en 'Oké op school & Sterk in de klas'.

Waar we jongeren helpen

Flevoland en IJsselland zijn onze kernregio's als het om jeugdhulp gaat. 

Op het kaartje vind je de plaatsen waar we actief zijn. We hebben cliënten uit 42 jeugdzorgregio's.  


Welk cijfer krijgt onze jeugdhulp?

We hebben gepolst onder jongeren en de ouders wat zij van onze jeugdhulp vinden.

Cijfers gehandicaptenzorg

In de cirkeldiagram vind je hoe onze gehandicaptenzorg verdeeld is onder ambulante zorg, beschermd wonen, wonen en dagbesteding. 

Daarbij de cijfers over de werknemers, vrijwilligers en de leeftijd van cliënten.


Waar werkt Triade Vitree samen

Er zijn 103 woon- en dagbestedingslocaties op het gebied van gehandicapten zorg, waarbij we betrokken zijn. 

Deze vind je op het kaartje gespecificeerd in Flevoland en de Noordoostpolder. 

Cijfers Triade Vitree

Triade Vitree houdt jaarlijks bij hoe de cijfers zich ontwikkelen. Deze cijfers worden ieder jaar gepubliceerd.